One Stop Website For SEO Stats

异次元软件世界 - 软件改变生活!

- iplaysoft.com

很有特色的软件博客!推荐精选实用的软件,并提供相当详细且精美的图文评测。有大量绿色、实用软件及资源下载。

  9,682   $ 912,600.00

反斗软件

- apprcn.com

关注个人软件和绿色软件的个人博客,这里有 Mac 软件也有 Windows 下的软件,它们的共通点是好用而且是免费的。

  112,395   $ 61,200.00

开心软件园 - 软件资讯、下载及使用交流

- ihacksoft.com

软件资讯、软件下载、软件教程、软件评测

  58,700   $ 141,840.00

超琼科技

- bjchaoqiong.com

  156,183   $ 43,800.00